Viestille ulkoasu

Graafinen suunnittelu

Graafisen suunnittelun tehtävänä on auttaa katsojaa ymmärtämään yrityksen viesti helposti ja vaivattomasti. Tarjoan yritykselle kokonaisvaltaista graafista suunnittelupalvelua sähköiseen ja painettuun viestintään.

#hinnasto | #kysy tarjous | #paketoidut

Graafinen suunnittelu antaa viestille ulkoasun

Graafinen suunnittelu on laaja käsite, koska tuotos voi liittyä monenlaiseen lopputuotokseen. Yleisesti graafista suunnittelua tehdään mainonnassa, painotuotteiden työstössä, sähköisten medioiden ulkoasuissa ja käyttöliittymissä. Graafinen suunnittelu voi olla kuvitusta, yritysilmettä, pakkausten ulkoasuja tai opasteita ja merkkejä.

Alkukartoitus - mikä on ongelma?

Graafisen suunnittelun starttaa kartoittamalla, mikä ongelma pitäisi ratkaista asiakkaan viestinnässä tai tuotteessa. Tämä vaikuttaa oleellisesti lopputulokseen, kun tiedostetaan perimmäiset syyt jonkin asian toimimattomuuteen. Näin saadaan kiteytettyä myös tavoite, mitä suunnittelulla on tarkoitus saada aikaan.

Jos asiakkaan tarve tuote- tai palvelumuotoiluun lähtee puhtaalta pöydältä, aletaan miettiä viestin / palvelun / tuotteen tarkoitusta ja kohdeyleisöä.

Alkukartoituksessa sovitaan suuntaviivat lopputuotteelle ja valmistumisaikataulu. 

Ideointi ja työstö

Hahmotteluvaiheessa ideoita tulee monesti enemmänkin ja useinkaan se ensimmäinen idea ei ole paras. Tällä tavoin suunnittelu monipuolistuu ja näkökulmia aiheeseen voi tarjota myös asiakkaalle, joka omilla kommenteillaan muokkaa luomisprosessia.

Esimerkiksi logosuunnittelussa ideoin asiakkaalle monia versioita, joista parasta lähdetään viimeistelemään.

 

Graafisen suunnittelun viimeistely

Viimeistelyvaihe voi kestää graafisessa suunnittelussa pitkään, kun haetaan sitä täydellistä ilmettä tai oikeaa värisävyä. Jos suunnittelun tuotos on osa jotain isompaa kokonaisuutta, työstöversioita voi tulla useampiakin. Tässä asiakkaan palaute on ensiarvoisen tärkeää, jotta huomataan graafisen sunnittelun viat tai puutteet.

Loppuarvio ja jatkokehitys

Lopuksi arvioidaan graafisen suunnittelutyön onnistumista ja mahdollista jatkokehitystä. Laajeneeko alkuperäinen muotoilu myös yrityksen muihin toimintoihin? Löytyykö graafiselle muotoilulle muita sovellettavia kohteita? Mitä graafisella muotoilulla saatiin aikaan? Viimeiseen kysymykseen kannattaa hakea vastaus numeroista. Kasvoiko tuotteen / palvelun myynti? Auttoiko graafinen muotoilu yritystä eteenpäin?

Graafinen suunnittelu ja taitto, Keski-Suomi Jyväskylä
Graafinen suunnittelu, Keski-Suomi Jyväskylä

SV-palvelu tuottaa

yrityksesi viestille, tuotteelle tai palvelulle asianmukaisen ulkoasun mediasta riippumatta. Toteutan sopimuksen mukaan:

#logon #graafisen ilmeen #graafisen ohjeiston #esitepohjan #asiakirjapohjan #verkkosivuilmeen #kuvitusta #opasteita 

 

Ota yhteyttä, jos yrityksesi haluaa erottua joukosta. Sovitaan tapaaminen.

Paketoidut