Viestille ulkoasu

Graafinen suunnittelu ja yritys­ilme

Graafisen suunnittelun tehtävänä on auttaa katsojaa ymmärtämään yrityksen viesti helposti ja vaivattomasti. Tarjoan yritykselle kokonaisvaltaista graafista suunnittelupalvelua sähköiseen ja painettuun viestintään.

#hinnasto | #kysy tarjous | #referenssit

Graafinen suunnittelu antaa viestille ulkoasun

Graafinen suunnittelu on laaja käsite, koska tuotos voi liittyä monenlaiseen lopputuotokseen. Yleisesti graafista suunnittelua tehdään mainonnassa, painotuotteiden työstössä, sähköisten medioiden ulkoasuissa ja käyttöliittymissä. Graafinen suunnittelu voi olla kuvitusta, yritysilmettä, pakkausten ulkoasuja tai opasteita ja merkkejä. Seuraavassa olen avannut graafisen suunnittelun kulkua pääpiirteittäin.

U

Alkukartoitus - mitä halutaan viestiä

Graafisen suunnittelun starttaa kartoittamalla, mikä ongelma pitäisi ratkaista asiakkaan viestinnässä tai tuotteessa. Tämä vaikuttaa oleellisesti lopputulokseen, kun tiedostetaan perimmäiset syyt jonkin asian toimimattomuuteen. Näin saadaan kiteytettyä myös tavoite, mitä suunnittelulla on tarkoitus saada aikaan.

Jos asiakkaan tarve tuote- tai palvelumuotoiluun lähtee puhtaalta pöydältä, aletaan miettiä viestin / palvelun / tuotteen tarkoitusta ja kohdeyleisöä.

Alkukartoituksessa sovitaan suuntaviivat lopputuotteelle ja valmistumisaikataulu.

l

Ideointi ja työstö

Hahmotteluvaiheessa ideoita tulee monesti enemmänkin ja useinkaan se ensimmäinen idea ei ole paras. Tällä tavoin suunnittelu monipuolistuu ja näkökulmia aiheeseen voi tarjota myös asiakkaalle, joka omilla kommenteillaan muokkaa luomisprosessia.

Esimerkiksi logosuunnittelussa ideoin asiakkaalle monia versioita, joista parasta lähdetään viimeistelemään.

Graafisen ilmeen viimeistely

Viimeistelyvaihe voi kestää graafisessa suunnittelussa pitkään, kun haetaan sitä täydellistä ilmettä tai oikeaa värisävyä. Jos suunnittelun tuotos on osa jotain isompaa kokonaisuutta, työstöversioita voi tulla useampiakin. Tässä asiakkaan palaute on ensiarvoisen tärkeää, jotta huomataan graafisen sunnittelun viat tai puutteet.

Loppuarvio ja jatkokehitys

Lopuksi arvioidaan graafisen suunnittelutyön onnistumista ja mahdollista jatkokehitystä. Laajeneeko alkuperäinen muotoilu myös yrityksen muihin toimintoihin? Löytyykö graafiselle muotoilulle muita sovellettavia kohteita? Mitä visuaalisella ilmeellä saatiin aikaan? Viimeiseen kysymykseen kannattaa hakea vastaus numeroista. Kasvoiko tuotteen / palvelun myynti? Auttoiko graafinen muotoilu yritystä eteenpäin?

Graafinen suunnittelija tarjoaa

#logosuunnittelu #verkkosivut #painotyöt #kuvittaminen #yritysilme #brändi #ulkoasu #tiekartta #graafinenohje #esite #katalogi #käyntikortti #opaste

Ota yhteyttä, jos yrityksesi haluaa erottua joukosta. Sovitaan tapaaminen. Seuraavassa tarkemmin palveluista.

Logosuunnittelu

Miksi yritys tarvitsee logon? Eikö verkkosivut tai mainos lehdessä riitä? Logo on kaiken yritysviestinnän perusta, jonka päälle yritysbrändiä voidaan rakentaa. Hyvää logoa käytetään joka paikassa, jotta asiakkaat tunnistavat ja luottavat yritykseen.

Verkkosivut

Toteutan helppokäyttöisiä verkkosivustoja ja verkkokauppoja sisältöineen WordPress -alustalle. Näin varmistat yrityksen toiminnan näkymisen verkossa  tietokone- sekä kännykkäruudullakin.

Esite- ja sivuntaitto

Puuttuvatko yritykseltänne edustavat esitteet tai kuvastot? Taitan kirjoja, omakustanteita, katalogeja painovalmiiksi. Suunnittelen ja toteutan taitto- ja painotyöt yli 20 vuoden kokemuksella. Tutustu lisää.