Mieleenjäävä ja ajaton

Logo

Hyvä logo on tarkoituksenmukainen, mieleenjäävä, ajaton, selkeä ja hyvin usein yksinkertainen. Logo toimii jokaisessa mediassa erilaisissa väriympäristöissä moitteetta.

#hinnasto | #kysy tarjous | #referenssit

Logon suunnittelu yritykselle tai yhdistykselle

(Yritys)viestinnässä logolla on ydintehtäviä, jonka vuoksi logon suunnitteluun kannattaa panostaa. Hyvä logo jää mieleen, kun se on visuaalinen, esteettisesti miellyttävä ja herättää katsojassa positiivisen tunteen. Varsinkin kuluttajakaupassa asiakkaan huomion herättäminen on kiinni sekunneista! Kerro katsojalle, miksi yrityksesi on ainutlaatuinen. Mitkä ovat vahvuutesi verrattuna muihin toimijoihin. Logo on kaiken perusta yritysviestinnässä. Olipa brändi suppea tai laaja, logon värit, sävyt ja fontit määräytyvät tarinan mukaan, jota yritys on ja tulee olemaan.

U

Alkukartoitus - mitä logolla halutaan viestiä

Ennen logosuunnittelun aloittamista on tärkeää tunnistaa, keitä halutaan puhutella. Mikä on yrityksesi kohderyhmä? Myös yrityksen historialla ja tarinalla on vaikutusta. Mitä myyt ja mitkä ovat yrityksesi arvot? Logon tärkein tehtävä ei ole miellyttää yrittäjää itseään, vaan viestiä asiakkaalle haluttuja asioita.

Jos logo suunnitellaan aloittavalle yritykselle, niin em. asioita on pohdittava erityisen tarkasti. Jos kyseessä on vanhan logon uudistaminen, niin voitanee puhua työmäärältään hieman pienemmästä projektista.

l

Logon ideointi ja valinta

Logosuunnittelussa ideoin yritykselle monia vaihtoehtoja (usein 1-3 kpl), joita yritys pääsee kommentoimaan. Tässä vaiheessa voi logoaihioita vilauttaa myös ulkopuoliselle, yrityksen muulle henkilöstölle tai vaikkapa potentiaaliselle asiakkaalle. Monipuolinen palaute ohjaa paremmin valintoja oikeaan suuntaan. Kun logoaihioista löytyy se oikea, niin käynnistyy jalostus- ja viimeistelyprosessi.

Logon jalostus ja viimeistely

Jalostus- ja viimeistelyvaihe voi kestää graafisessa suunnittelussa pitkään, kun haetaan sitä täydellistä ilmettä tai oikeaa värisävyä. Jos logo on osa jotain isompaa kokonaisuutta, työstöversioita voi tulla useampiakin. Niinpä jalostuskierroksia voi tarvita useamman. Ajan kanssa tehtävä valinta lopullisesta logoksi tuottaa usein parhaan lopputuloksen, jolloin voin tehdä lopulliset versiot logosta. Viimeistelyvaiheessa työstän tarvittavat väriversiot eri taustoille. Toimituskansioista löytyvät myös eri tiedostomuodot paino- ja sähköisiin medioihin.

Logosuunnittelun loppuarvio ja jatkokehitys

Lopuksi arvioidaan logosuunnittelun onnistumista ja mahdollista jatkokehitystä. Laajeneeko alkuperäinen muotoilu myös yrityksen muihin toimintoihin? Löytyykö graafiselle muotoilulle muita sovellettavia kohteita? Mitä logolla saatiin aikaan? Viimeiseen kysymykseen kannattaa hakea vastaus numeroista. Kasvoiko tuotteen / palvelun myynti? Auttoiko logo yritystä eteenpäin?

Logon hinta

Annan logon toteutukselle usein hinta-arvion, joka on yleensä hintahaarukka avaimet käteen -toteutuksesta. Logon suunnittelussa voi olla useita eri vaiheita vaihteleva määrä, joten täsmällistä hintaa usein on vaikea antaa. Täysin uuden logon suunnitteluhinta alkaa 300 € +alv. Loppulliseen hintaan vaikuttavat:

  • Mitkä ovat logosuunnittelun lähtötiedot? Ideoiko suunnittelija puhtaalta pöydältä vai onko jokin hahmotelma / vanha logo, josta uusi logo kehitetään.
  • Mikä tarve on tapaamisiin suunnittelun eri vaiheissa.
  • Aikataulu – kiireelle ei logosuunnittelussa olisi sijaa, mutta voin nostaa projektin listan kärkeen.
  • Lopullisten logoversioiden määrä (väriversiot, slogan -lisäykset jne.).
  • Mitä muuta toteutetaan logon ohella? Graafisen ohjeen tarjoan useimmiten logon kanssa.

logosuunnittelusta kirjoittamastani artikkelista Mainostoimisto Sitrusmedian verkkosivuilla.

Logo­suunnittelija tarjoaa

#logo #logoanimointi #liikemerkki #yritysilme #brändi 

Ota yhteyttä, jos yrityksesi haluaa erottua joukosta ja puhutella asiakkaitasi! Seuraavassa muutama logototeutus erilaisille asiakkaille. Lisää löydät referenssi-linkin takaa.