Vakuuta videolla

Video­tuotantoa
yrityksel­le

Vakuuttavasti toteutettu video ovat varma tapa herättää kohdeyleisön huomio. Yrityksille videotuotanto mahdollistaa luovan ja tehokkaan viestinnän omasta toiminnastaan, tuotteistaan, palveluistaan ja arvoistaan.

#hinnasto | #selaa asiakastöitä | #pyydä tarjous

Yrityksen markkinointia tehostetaan hyvin toteutetuilla videoilla

Video on tätä päivää yrityksen kotisivuilla ja sosiaalisessa mediassa. Toteutan räätälöityjä videoita yrityksen tai yhdistyksen tarpeisiin. Videoiden avulla voit esitellä tuotteesi tai palvelusi selkeästi ja nopeasti. Video havainnollistaa tehokkaasti asiakkaillesi, mitä yrityksesi tarjoaa. Samalla voit tuoda esiin yrityksesi arvoja ja toimintakulttuuria. Vastuullisuusteemat voidaan viestiä videoiden kautta tehokkaasti.

Ota yhteyttä ja kerro, millaiselle videolle on tarve. Tarjoan avaimet käteen -pakettia, jolloin saat valmiin videon käyttöösi. Sovitusti voin myös hoitaa pelkän kuvauksen ja editoinnin, jos ideoinnin ja käsikirjoituksen haluatte tehdä itse tai pyytää toisaalta.

Toteutan sovitusti:

#yritysvideo, #some-video, #koulutusvideo, #rekryvideo, #referenssivideo, #case-video, #videohaastattelu, #howtovideo, #videotervehdys #esittelyvideo #asuntoesittelyvideo

Ideasta valmiiksi videoksi

Idea ja käsikirjoitus

Videotuotanto on prosessi, joka sisältää monia eri työvaiheita. Mitä enemmän asioita on kerrottavana, sitä tärkeämpää on ennakkosuunnittelu. Kerron lyhyesti, mitä vaiheita hyvä ennakkosuunnittelu ja itse videon tuottaminen pitää sisällään, kun toteutetaan lyhyehköjä markkinointi- tai haastatteluvideoita.

Idea tai tavoite

Projekti alkaa aina ideasta tai tavoitteesta, jonka vuoksi video tuotetaan. Ennen videon käsikirjoittamista on määriteltävä perusidea ja tavoite videolle. Tähän liittyvät mm. seuraavat asiat:

  • Kenelle video tehdään, kohderyhmä(t)?
  • Mitä sillä halutaan kertoa?
  • Millä tavoin asiat halutaan kertoa (keinoja on monia)?
  • Mikä on budjetti videon toteuttamiseksi?

Em. asiat käydään mahdollisimman hyvin aloituspalaverissa lävitse, jotta voidaan määritellä videon synopsis.

Synopsis on lyhyt sisältökuvaus

Kun idea on olemassa, luonnostellaan lyhyt luonnos videon sisällöstä eli synopsis. Synopsis on varsinaista käsikirjoitusta edeltävä ja sen voi tehdä joko asiakas tai videon toteuttaja. Synopsis sisältää videon tärkeimmät tapahtumat aikajärjestyksessä. Tärkeintä on, että ennen toteuttamista videon perusrunko on jo selvillä. Synopsikseen voidaan myös kirjoittaa tuotannon vastuuhenkilöt, jos useita osapuolia on mukana.

Tässä vaiheessa on jo hyvä tietää, mitä kerronnallisia keinoja käytetään. Tällaisia ovat esimerkiksi:

  • Puhdas kuvallinen kerronta, jossa äänitehosteet ja mahdollisesti myös musiikki
  • Näytellyt osuudet ja dialogi
  • Puhutut osuudet
  • Haastattelut (haastateltavan katseen suunta on haastattelijaan, ei kameraan)
  • Juonnot (juontajan katseen suunta on perinteisesti kameraan)
  • Asiaohjelmatyylinen keskustelu

Käsikirjoitus

Seuraavaksi laaditaan videon käsikirjoitus. Tuotannon sujumisen kannalta hyvä käsikirjoitus on tärkeä elementti. Käsikirjoitus sisältää videon rungon ja suunnitellun toiminnan kohtauksittain eriteltynä. Muodoltaan käsikirjoitus on pelkistetty. Se kertoo yksiselitteisesti, mitä videolla tulee tapahtumaan. 

Käsikirjoituksen yleensä kirjoittaa se henkilö, joka ohjaa videotuotantoa (monesti videotuotannon toteuttaja / kuvaaja), mutta kirjoittaja voi olla myös videon tilaaja. Usein käsikirjoitus syntyy yhteistyönä lopulliseen muotoonsa. Jossain tapauksissa kuvakäsikirjoitus on hyvä tapa tehdä kuvaamisesta helpompaa. Kuvakäsikirjoitus on vapaamuotoinen, otos otokselta piirretty teos videon sisällöstä ja sen tekee usein videon ohjaaja / kuvaaja.

Käsikirjoituksessa olevat asiat on pystyttävä kertomaan kuvan ja äänen avulla. Siinä voidaan jo esittää, miten yksittäinen tapahtuma kuvataan, mutta isoimmissa projekteissa kuvaus avataan erillisessä kuvakerronta-dokumentissa.

Kuvakerronta

Pienemmissä videotuotannoissa kuvakerronnalliselle dokumentille ei välttämättä ole tarvetta. Varsinkin silloin, jos käsikirjoittaja/ohjaaja/kuvaaja on yksi ja sama henkilö. Tai videon luonne on kuvauksen kannalta yksinkertainen (pelkkä haastattelutilanne tai tapahtuman dokumentaarinen tallentaminen).

Kuvakerronta -dokumentissa kerrotaan, miten käsikirjoituksen sisältö kuvataan. Dokumentti ottaa kantaa kuvakokoihin, kuvan sommitteluihin, kameran liikkeisiin, tarkennuksiin, kuvakulmiin ja leikkauksiin.

Videokuvaus, äänitys ja leikkaus

Videon hintaan vaikuttaa oleellisesti, miten työläs on kuvauksen, äänityksen ja editoinnin tarve. Mitä enemmän materiaalia kuvataan, sitä enemmän aikaa on varattava editointiin. Ja usein pyritään kuvaamaan myös ekstraotoksia, jotta leikkausvaiheessa on materiaalia käytettäväksi. Äänityskin voi vaatia erillistä suunnittelua, jos kyseessä on meluisa miljöö tai muu puheen tallentamista vaikeuttava asia. Editointivaiheessa käsikirjoituksen mukaan kuvatut otokset on helppo editoida valmiiksi. Toki erikoisefektit tms. jälkikäteen lisättävät elementit voivat lisätä työmäärää.

Kuvaus

Itse kuvaus alkaa miljöön kartoittamisella sekä parhaiden kuvauspaikkojen ja kuvakulmien kartoittamisella. Pienemmissä tuotannoissa usein riittää, kun tällaiset valmistelut tehdään välittömästi ennen kuvausta. Viiemistään tässä vaiheessa on kuvausluvat oltava kunnossa, jos kuvataan yksityisessä tai jonkin yrityksen hallinnoimassa miljöössä.

Kuvauspaikkojen valinnassa tärkeä tekijä on vallitsevan valon luonne ja suunta. Tämä korostuu, jos ei ole mahdollista käyttää lisävalaistusta. Vastavaloon ei lähtökohtaisesti kannata kuvata ollenkaan. Sisätiloissa tulisi etsiä värilämpötilaltaan yhtenäinen tila. Sekavalo näyttää videolta ”likaiselta”.

Kuvaaja huolehtii kuvaamisesta: kuvakulmien valinnat, toiminta kuvassa ja kameran liikkeet, kuvan sommittelu kohteen suhteen. Monesti on normaalia ottaa useita ottoja, varsinkin silloin jos kyseessä on puhevideo. Harvemmin pidempi puhe onnistuu yhdellä otolla.

Äänitys

Puheen äänityksessä on tärkeää, että äänitys tehdään mahdollisimman hiljaisessa ympäristössä.

Haastatteluvideoissa käytän usein langatonta mikrofoniparia, jolla onnistuu tallentaa kahden ihmisen käymä dialogi tai haastattelu. Yleismikrofonilla kameran päällä tallennan miljöön äänimaailmaa tarvittaessa.

Videon leikkaus ja jälkityöt

Käsikirjoituksen mukaan kuvattu videomateriaali on helppo leikata ja viimeistellä valmiiksi videoksi. Jos kyseessä on haastatteluvideo, annan usein raakamateriaalina itse haastatteludialogin asiakkaan kuunneltavaksi, jos sitä on lyhennettävä / leikattava epäolennainen pois. Näin varmistetaan, että olennainen asia tulee videolle.

Usein videoon lisätään intro ja outro. Eli alkuun videon otsikko / tunnus ja videon tilaajan logo tms. Yleensä asiakas toimittaa tarvittavan graafisen materiaalin, jotta videoon saadaan myös yrityksen tunnukset esiin. Usein käytetään introssa taustamusiikkia, jonka hankkimisen voi hoitaa videon toteuttaja. Videon loppuun lisätään videotuotantoon osallistujat, jos näin sovitaan. Yritysvideoissa ja mainoksissa tekijätiimiä ei useinkaan mainita, jotta mainos olisi mahdollisimman tehokas.

Editoija toimittaa asiakkaalle raakaversion lopullisesta videosta. Tilaajan tulee tarkistaa, että onko kaikki sisältö oikein ja video ylipäätään sitä, mitä tilaaja on odottanut. Kun tarpeelliset viilaukset on tehty, niin saavutettavuuden lisäämiseksi video kannattaa tekstittää. Tämän jälkityön voi usein hoitaa videon toteuttaja. Haastattelun / keskustelin litteroinnin toki voi hoitaa myös työn tilaaja, jos niin haluaa. Tällöin videon tekstitykseen ei mene editoijalla niin paljon aikaa.

Lopullinen video on usein mp4-tiedosto 4K (3840×2160 px)- tai HD (1920×1080) -tarkkuudella, joka jaetaan asiakkaalle pilvilinkin kautta.

Pyydä tarjous videon
tuottamisesta

Otan sinuun yhteyttä mahdollisimman pian. Minut tavoittaa myös puhelimitse ja sähköpostilla. Tarkemmat yhteystiedot löydät yhteystiedot -sivulta.

Mainosvideolla yrityksesi vahvuudet esiin

Referenssivideo yrityksen palvelusta asiakkaasi kertomana

Hyvän asiakaspalautteen esilletuonti on erinomainen tapa markkinoida yrityksen tuotetta tai palvelua. Teksti verkkosivulla asiakkaan nimen kera toimii. Mutta vielä tehokkaampi ja luottamusta herättävämpi tapa on tehdä (asiakascase)video eli asiakastarina, jossa tyytyväinen asiakkaasi kertoo omin sanoin, miksi suosittelee yritystäsi myös muille. Kun lisäät asiakastarinavideon verkkosivuillesi, sinun on huomattavasti helpompi vakuuttaa vierailijat osaamisestasi. Video on formaatti, joka vaikuttaa katsojaan monella eri tasolla. Myös Google arvottaa videot tekstisisältöä korkeammalle.

Ohessa esimerkki asiakastarinasta, jonka toteutin Walkia Group Oy:lle.

Esittele yrityksesi ja itsesi näkyvyyden parantamiseksi

Talonhenki LKV Nina Ristimäki halusi esitellä itsensä ja yritystoimintaansa videon avulla. Kuvasimme perinteisen videopuheen, johon Nina itse laati sisällön. Allekirjoittanut huolehti videon muusta toteutuksesta. Lisäksi kuvasimme oheismateriaalia (video + valokuvia) Keuruulla, jotta paikkakunta näkyisi videolla. Sanoma videolle: "Oman kotiseudun luotettava kiinteistövälittäjä". Kiitän Ninaa luottamuksesta ja toivotan menestystä kiinteistövälitystoimintaan.

Ninan palaute kuvausprojektin osalta: "Joustavaa palvelua, hyviä ideoita ja rohkeutta kokeilla erilaisia tulokulmia. Kiitos."

Yrittäjähaastattelu Jyväskylän ammattikorkeakoulun hankkeelle

Jyväskylän ammattikorkeakoulu tilasi videokuvauksen ja editoinnin seitsemään eri yrittäjähaastatteluun. Yrittäjät ottivat osaa hankkeeseen, joka kehittää yrittäjän muutoskykyä. Toleranssi-hankkeesta voit lukea enemmän JAMKin hankesivulta ja kaikki seitsemän videota voit katsoa JAMKin YouTube-kanavalta.

Oheisen videon käsikirjoitti ja juonsi valmentaja Minna Liminka. Kuvaus, editointi ja jälkityöt tulivat allekirjoittaneelta. Saavutettavuusdirektiivistä johtuen videot myös tekstitettiin jälkityönä.